Malmö: 040-292200, Lund: 046-397400 | E-post: kontakt.syd@varmia.se

Hur arbetar vi?

 

                        

När du väljer Värmia till leverantör av din värmepump får du en trygg helhetslösning. Det innebär att vi tar hand om allt från projektering till installation och driftsättning. Vi tar även ansvaret för att borrning av energibrunn alternativt nedplöjning av ytjordsslang görs av underleverantörer som är godkända enligt branschen och arbetar enligt gällande normer och regler. De följer också de höga miljökrav som vi själva arbetar efter.

När du givit oss ditt förtroende till att byta er värmekälla till en modern värmepump, så kommer en av våra energirådgivare hem till er för ett första kostnadsfritt besök. Syftet med besöket är att i lugn och ro gå igenom era förutsättningar och behov när det gäller vilken typ av pump ni ska ha och dess storlek. Vi lämnar där- efter en offert och en energibesparingskalkyl som visar på de besparingar ni beräknas göra, samt eventuella referenser.

Inför installationen utser vi en projektledare som arbetar som er kontaktperson under hela installationsarbetet från start till driftsättning. Det gör vi för att underlätta för er och ni slipper då att bollas mellan olika personer inom vårt företag. Vårt mål är att hela tiden jobba för att du som kund får installationen utförd på ett enkelt och för dig problemfritt sätt.

Vi installerar NIBEs bergvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar.