Malmö: 040-292200, Lund: 046-397400 | E-post: kontakt.syd@varmia.se

Frånluftvärme

 

                    

  

En frånluftsvärmepump hämtar sin energi från husets förbrukade luft, d.v.s. den ventilationsluft som transporteras från olika rum i huset via ett kanalsystem. Då luften har passerat värmepumpen har lufttemperaturen sänkts till ca 0ºC.

Fördelar med en frånluftvärmepump
Komplett aggregat som ger värme, varmvatten, ventilation samt återvinning. Återbetalningstiden jämfört med aggregat som ger samma funktioner utan återvinning är mycket kort. Vanligaste typen av värmeapparat i nybyggnation. Enkel installation under förutsättning att kanalsystem finns eller skall monteras (det senaste är alltid fallet i nybyggnation).

Bättre inomhusklimat
En frånluftsvärmepump byter luften i ditt hus cirka tolv gånger per dygn och ger en sund och frisk inomhusmiljö. Huset känns alltid "nyvädrat" utan att du behöver öppna några fönster och släppa ut en massa dyrbar värmeenergi.

Värmias installatörer har lång erfarenhet av att installera och byta ut frånluftvärmepumpar

Vi installerar NIBE frånluftsvärmepumpar.
Läs mer på nibe.se >>