Malmö: 040-292200, Lund: 046-397400 | E-post: kontakt.syd@varmia.se

Grundvattenvärme

Grundvatten har en jämn temperatur året om och kan användas för uppvärmning genom att det pumpas upp till en värmeväxlare, där det avkyls och returneras via ett annat borrhål.

Systembeskrivning

En grundvattenvärmepump hämtar sin energi ur ett borrhål i marken, kyler av och återinfiltrerar vattnet genom ett borrhål.

Fördelar

 • Hög och jämn temperatur på köldbäraren.
 • Har oftast den bästa värmefaktorn då grundvattentemperaturen är hög, normalt 4-8°C, men vid vissa ställen ända upp till 12°C.
 • Går att använda tillsammans med köldmedia R 134a för att uppnå högre temperatur än 55°C.
 • Kan användas till stora effekter.
 • Stor driftsäkerhet och bra livslängd.

Nackdelar

 • Öppet system vilket medför att föroreningar i grundvattnet kan sätta igen värmeväxlaren om den inte är av typ koaxial eller tubpanneförångare.
 • Kvalitén på grundvattnet är av betydelse.
 • Vid användande av bergvärmepump med plattvärmeväxlare rekommenderas mellanväxling, vilket medför sämre prestanda.
 • Kostsamma borror – oftast 2 stycken, d.v.s. en för tillopp och en för retur.
 • Hurvida tillgången till vatten är tillräcklig är osäkert innan borrning.

Allmänt

 • Tillståndsplikt.
 • Tyvärr ett system som i vissa fall blivit negativt behandlat p.g.a. att man använt värmepumpar avsedda för slutna system, exempelvis bergvärmepump, och kört in vatten direkt i plattvärmeväxlaren med påföljden att växlaren blivit igensatt – vilket medför rensningar med jämna mellanrum. 

Vi installerar NIBE värmepumpar för grundvattenvärme.
Läs mer på nibe.se >>